truy cap website het han
truy cap website het han

Trường hợp các website đã hết hạn tên miền (domain) và hosting mà các bạn muốn truy cập vào trang xem lại các dữ liệu trên trang trước khi hết hạn (Ở đây áp dụng trong trường hợp hosting vẫn còn lưu trữ source code website và chưa xóa hay chuyển hosting mới gì nhé 🙂

Trường hợp mình ví dụ ở đây là website “banhtrungthukt.com” đã hết hạn tên miền, hosting và hiện đang còn lưu trữ ở máy chủ ip là 116.193.69.133 (ip này thông tin quản trị hosting có nhé)

Rồi tiến hành cấu hình để xem website nào.

Chuẩn bị: Phải biết được địa chỉ ip của website trước đó chạy ở máy chủ nào trong trường hợp này IP là: 116.193.69.133. (Như mình có nói ở trên nếu không biết thì tìm lại thông tin hosting để xem ip hosting nhé hoặc liên hệ với đơn vị cung cấp hosting để xin lại ip).

Bước 1: Truy cập vào danh mục ổ đĩa máy tính theo đường link sau: C:\Windows\System32\drivers\etc

Truy cập vào nơi lưu trữ file hosts
Truy cập vào nơi lưu trữ file hosts

Bước 2: Các bạn sửa file hosts bằng notepad, notepad ++, Dreamweaver,…(Ở đây mình sử dụng notepad ++.

Sửa file hosts bằng notepad ++
Sửa file hosts bằng notepad ++

Bước 3: Thêm ip hosting và tên miền vào file hosts như hình (Lưu ý: ip và tên miền phải có dấu cách)

Thêm ip và tên miền vào file hosts
Thêm ip và tên miền vào file hosts

Lưu ý: Trường hợp file hosts trong máy tính của bạn chưa được cấp quyền Administrators thì khi bạn chỉnh sửa file sẽ không lưu (save) được. Để khắc phục trường hợp này các bạn copy file “hosts” ra ngoài desktop –> sửa file hosts bằng notepad ++ –> sau đó Save (lưu lại) file hosts -> Copy chép đè vào file hosts ở thư mục cũ trước đó theo đường dẫn C:\Windows\System32\drivers\etc –> Hoàn tất.

Bước 4: Lưu lại (save) file hosts.

Bước 5: Hoàn tất.

Kiểm tra bằng cách truy cập tên miền banhtrungthukt.com và kết quả:

Truy cập website hết hạn qua file hosts thành công
Truy cập website hết hạn qua file hosts thành công

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here